GORDES İDARİ BİNA PROJESİGORDES İLCESİNDE ZORLU HOLDİNG BUNYESİNDE BULUNAN META A.Ş. İLE İDARİ BİNA YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR.